Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium Sarah Hellberg

2023-01-13 15:00 - 17:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Seminarierum Atlas, målpunkt J, plan 5 samt Zoom: https://du-se.zoom.us/j/64174889789

Patient Safety and nurse staffing in patient care

Huvudhandledare:
Maria Unbeck, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Paula-Therese Kelly-Pettersson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Louise Egberg, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Michael Simon, University of Basel, Schweiz

Zoom: https://du-se.zoom.us/j/64174889789.

Kontakt

Maria Unbeck Anknuten till Forskning