Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium på Institutet för Miljömedicin

2022-05-24 9:00 Add to iCal
Campus Solna Rum 221 i hus 75, Retzius väg 13 A och via Zoom

Varmt välkomna på ISP-seminarium för våra nya doktorander!

1. Doktorand:

Libe Vilela

Handledare:

Linda Schenk

Forskningsprojekt:

Occupational exposure to cleaning- and disinfection agents: Identification of barrier organ effects and risk
management

 

2. Doktorand:

Karin Nilsson

Handledare:

Carin Håkansta

Forskningsprojekt:

Effekter av algoritmiskt ledarskap på arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa bland transport- och lagerarbetare

 

3. Doktorand:

Pia Ghosh

Handledare:

Apostolos Bossios

Forskningsprojekt:

Clinical and Translational Studies in Bronchiectasis

 

4. Doktorand:

Elgeta Hysaj

Handledare:

Donghao Lu

Forskningsprojekt:

Multiomics approach to identify novel biomarkers for premenstrual dysphoric disorder

Deltagande via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/61766815789

 

Välkomna!

 

Kontakt

Kamilla Sagrelius Utbildningsadministratör