Annan ISP seminarium med Pierre Fontanel, Marina Slashcheva, Julia Spielbauer

2021-02-17 14:00 Add to iCal
Online Online seminar via Zoom

Varmt välkommen till Pierre Fontanel, Marina Slashcheva och Julia Spielbauers ISP-seminarier den 17 februari från kl. 14:00.

Anslut via Zoom

Använd denna Zoomlänk för att ansluta till mötet.

Studenterna får 10 minuter vardera för att presentera sitt projekt, följt av utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt