Annan ISP seminarium med Kristine Farmen, Felicia Jennysdotter Olofsgård och Azadeh Hassannejad Nazir

2021-04-21 15:00 Add to iCal
Online Online seminar via Zoom

Varmt välkommen till Kristine Farmens, Felicia Jennysdotter Olofsgårds och Azadeh Hassannejad Nazirs ISP-seminarier vid institutionen för neurovetenskap onsdagen den 21 april 2021 från kl. 15:00.

Anslut via Zoom

Använd denna Zoomlänk för att ansluta till mötet.

Kristine Farmen: "The interplay between Streptococcus pneumoniae and neurons in pneumococcal meningitis pathogenesis"

Felicia Jennysdotter Olofsgård: "Deciphering the mechanisms behind primary headache disorders with focus on genetics and circadian rhythm"

Azadeh Hassannejad Nazir: "Modeling the neural mechanisms underlying voluntary action"

Studenterna får 10 minuter vardera för att presentera sitt projekt, följt av utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt