Annan ISP seminarium med Alina Aaltonen, Josep Carbonell Roig and Azadeh Hassannejad Nazir

2021-06-10 15:00 Add to iCal
Online Online seminar via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/68786739865)

Varmt välkommen till Alina Aaltonen, Josep Carbonell Roig och Azadeh Hassannejad Nazirs ISP-seminarier torsdagen den 10 juni kl. 15:00. Online via Zoom.

Anslut via Zoom

Använd denna Zoomlänk för att ansluta till mötet.

Studenterna får 10 minuter vardera för att presentera sitt projekt, följt av utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt