Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium Måns Gyllenhammar

2023-01-16 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Neo, rum DNA, plan 5

Utvärdering av psykologisk behandling för personer i tidiga skeden av kognitiv svikt

https://ki-se.zoom.us/j/68811646416?pwd=eEtOL0hVYnRVRUd1TFh6TlRrT2RCQT09


Huvudhandledare:

Urban Ekman (KI)

Bihandledare:

Miia Kivipelto (KI), John Wallert (KI)  och Mike Kemani (SU och KS)

Kontakt

Måns Gyllenhammar Doktorand