Föreläsningar och seminarier ISP Seminarium Madeleine Åkerman, NVS, Klinisk geriatrik

2023-04-20 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg NEO, sal Gene, våning 5

The individuals behind the statistics – a deeper understanding of person-centred dementia care in nursing homes.

Huvudhandledare:
Maria Eriksdotter, Karolinska Institutet, NVS, Klinisk geriatrik

Bihandledare:
Dorota Religa, Karolinska Institutet, NVS, Klinisk geriatrik

Hong Xu, Karolinska Institutet, NVS, Klinisk geriatrik

Marie Tyrell, Sophiahemmet Högskola, Institution Nursing Science

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62948152171