Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium Linnea Hassbring

2023-09-12 15:15 - 17:15 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, seminarierum Atlas samt via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62776305181

Pregnancy related venous thromboembolism - diagnostic challenges and the impact of obesity.

Huvudhandledare:
Eli Westerlund, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Sophia Brismar Wendel, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Nina Olausson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Karin Leander, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62776305181

 

Kontakt

Linnea Hassbring Doktorand