Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium: Laura Covill, HERM

2020-02-07 15:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg DNA, on floor 5 of Neo

Titel: "The Plan of ATAC: Establishing a pipeline for the analysis of non-coding variants in HLH patients"

Seminariet är en del av den ordinarie HERM SAP seminarieserien.

Huvudhandledare: Professor Yenan Bryceson, HERM.

 

Kontakt

Laura Covill Doktorand