Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium Karolina af Edholm Arvidsson

2021-12-16 15:15 - 16:15 Add to iCal
Danderyds sjukhus

The mystery of shaky legs – tremor diagnostics and pathophysiological pathways in orthostatic tremor

Huvudhandledare:
Anders Svenningsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Mathias Sundgren, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Henrik Sjöström, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Erik Fransén, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Datalogi

 

Kontakt

Karolina af Edholm Doktorand