Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium Karin Elgemark

2021-12-14 12:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Zoom: https://du-se.zoom.us/j/64435523361

Increasing access and use of long-acting reversible contraception – advantages and potential advantages

Huvudhandledare:
Niklas Envall, Karolinska Institutet, Inst för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Helena Kopp Kallner, Karolinska Institutet, Inst för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Zoom:  https://du-se.zoom.us/j/64435523361

Kontakt

Karin Elgemark Doktorand