Föreläsningar och seminarier ISP seminarium: Jiawei Zhong

2022-06-28 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Rum DNA 5105 i Neo, Blickagången 16, Flemingsberg

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) Jiawei Zhong med titeln: "Understanding white adipose tissue biology using high-resolution approaches."

Doktorand

Jiawei Zhong, Rydén & Mejhert lab, Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Avhandlingens titel

Understanding white adipose tissue biology using high-resolution approaches.

Huvudhandledare

Niklas Mejhert, Senior forskare, Rydén & Mejhert lab, Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI.

Bihandledare

  • Mikael Rydén, Professor, Rydén & Mejhert lab, Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.
  • Lucas Massier, postdoktor, Avdelningen för endokrinologi med Lipidlaboratoriet, institutionen för medicin, Huddinge (MedH) KI.

 

Kontakt

Jiawei Zhong Doktorand