Föreläsningar och seminarier ISP seminarium: Imante Lasyté

2023-09-28 12:15 - 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge C177 Gula konferensrummet, ME Övre buk, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge / Online

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) Imante Lasyte, med titeln: "Impact of cancer and microbiome for the prognosis in primary sclerosing cholangitis."

Doktorand

Imante Lasyté, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Avhandlingens titel

Impact of cancer and microbiome for the prognosis in primary sclerosing cholangitis

Huvudhandledare

Annika Bergquist, Professor, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Bihandledare

Antonio Molinaro, MD, PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Anders Gustavsson, MD, PhD, Region Värmland.

Delta online

Om du vill delta online är du välkommen att ansluta till Teams-mötet

Kontakt

Annika Roback Annan grund