Föreläsningar och seminarier ISP seminarium: Hanne Åström

2022-02-03 12:15 - 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Gula konferensrummet ME Övre buk, C1:77 Huddinge/ Teams

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge: Hanne Åström med titeln "Epidemiological aspects of non-alcoholic fatty liver disease".

Doktorand

Hanne Åströmavdelningen för gastroenterologi och reumatologi, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Avhandlingens titel

"Epidemiological aspects of non-alcoholic fatty liver disease".

Huvudhandledare

Docent Hannes Hagström, avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, institutionen för medicin Huddinge, KI

Bihandledare

Postdoc Axel Wester, avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, institutionen för medicin Huddinge, KI.

Professor Juan-Jesus Carrero, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, KI.

Delta online

För att delta via Teams, vänligen kontakta:

Annika Roback, +46 73 699 61 31

annika.roback@ki.se

Kontakt

Annika Roback Administratör