Föreläsningar och seminarier ISP seminarium för nyantagna doktorander vid CLINTEC

2022-12-13 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kursrum 4, B63 (Barngatan 3, plan 6)

ISP-seminariet är ett tillfälle för nyantagna doktorander vid CLINTEC att presentera sina forskningsprojekt.

Åtta inbjudna doktorander presenterar sina projekt under cirka 5 minuter med efterföljande utrymme för diskussion och frågor.

Är du intresserad att sitta med och lyssna på deras spännande projekt?

Anmälan

Anmäl dig till Agneta Wittlock senast den 7 december. Vi bjuder på fika till de som anmält sig!

Kontakt

Agneta Wittlock Administratör