Föreläsningar och seminarier ISP Seminarium: Elsa Ojalehto

2023-04-21 14:00 Add to iCal
Campus Solna MEB North 4 och via Zoom

Titel: How does adiposity influence the risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes? Exploring confounding and mediating factors.

Huvudhandledare:

Biträdande lektor Ida Karlsson

Bihandledare:

Docent Arvid Sjölander, Professor Chandra Reynolds Gebelin, Docent Juulia Jylhävä, Biträdande lektor Yiqiang Zhan

Evalueringskommitté:

Professor Paul Lichtenstein och Postdoktor Natassia Robinson

 

Kontakt

Elsa Ojalehto Doktorand