Föreläsningar och seminarier ISP seminarium: Elsa Biteus

2021-12-02 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Infektionskliniken Huddinge, biblioteket på I43, plan 4

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin Huddinge: Elsa Biteus med titeln "Clinical, immunological and inflammatory features in post-COVID-19 syndrome".

Doktorand

Elsa Biteus, avdelningen för infektion och hud, institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Avhandlingens titel

Clinical, immunological and inflammatory features in post-COVID-19 syndrome

Huvudhandledare

Soo Aleman, PhD, MD, Assoc. Professor, avdelningen för infektion och hud, institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Bihandledare

Marcus Buggert, PhD, Assoc. Professor, Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Per Julin, PhD, MD, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Lars Rombo, PhD, MD, Professor, Assoc. Professor, institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet

Kontakt

Elsa Biteus