Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium: Åsa Parke

2019-08-14 12:45 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lokal I64, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Titel: Early detection of sepsis in the emergency department