Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium: Anna-Karin Svensson

2024-03-20 10:00 - 11:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Infektionskliniken I73 plan 7

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) Anna-Karin Svensson, med titeln: "The studies on HTLV infection".

Doktorand

Anna-Karin Svensson, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Avhandlingens titel

The studies on HTLV infection.

Huvudhandledare

adj Lektor Piotr Nowak, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Bihandledare

 Adj Lektor Sara Gredmark-Russ, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Jan Vesterbacka MD, PhD, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Kontakt

Piotr Nowak Adjungerad Lektor