Föreläsningar och seminarier ISP seminarium: Anna Jerregård Skarby

2022-01-20 12:15 - 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Gula konferensrummet ME Övre buk, C1:77 Huddinge/ Teams

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge: Anna Jerregård Skarby med titeln "Primary Sclerosing Cholangitis in the young and old - prognosis, inflammatory bowel disease, liver transplantation and quality of life".

Doktorand

Anna Jerregård Skarbyavdelningen för gastroenterologi och reumatologi, institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Avhandlingens titel

"Primary Sclerosing Cholangitis in the young and old - prognosis, inflammatory bowel disease, liver transplantation and quality of life".

Huvudhandledare

Adjungerad professor Annika Bergquist, avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Med Dr Lina Lindström, avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Adjungerad professor Thomas Casswall, CLINTEC, Karolinska Institutet.

Med Dr Charlotte Nylander, Uppsala Universitet

Delta online

För att delta via Teams, vänligen kontakta:

Annika Roback, +46 73 699 61 31

annika.roback@ki.se

Kontakt

Annika Roback Administratör