Annan ISP seminarier med Yu-Hsin Chang, Jacob Short, Kanthida van Welzen och Tianyu Zheng

2022-04-07 15:00 Add to iCal
Online Online seminar via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/65287993946)

Varmt välkommen till Yu-Hsin Chang, Jacob Short, Kanthida van Welzen och Tianyu Zhengs ISP-seminarier torsdagen den 7 april 2022 kl. 15:00. Online via Zoom.

Anslut via Zoom

Använd denna Zoomlänk för att ansluta till mötet.

Doktorander

Studenterna får 10 minuter vardera för att presentera sitt projekt, följt av utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt