Annan ISP seminarier med Martin Nilsson och Stepan Wenke

2024-05-23 13:00 - 15:00 Add to iCal
Campus Solna ARC:s stora konferensrum, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, Solna

Välkommen till Martin Nilssons och Stepan Wenkes ISP-seminarier torsdagen den 23 maj 2024, i ARC:s stora konferensrum på plan 10 i Widerströmska huset.

  • Martin Nilsson, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)
    • Projekttitel: "Quantifying hippocampal neurogenesis in the living human brain and its relevance for long-term memory"

Huvudhandledare: Goran Papenberg, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Bihandledare: Marc Guitart-Masip och Bárbara Avelar Pereira, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

  • Stepan Wenke, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)
    • Projekttitel: "Stress controllability, decision-making and depression"

Huvudhandledare: Marc Guitart-Masip, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Bihandledare: Goran Papenberg och Ingrid Ekström, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Studenterna får tio minuter på sig att presentera sitt projekt. Därefter finns utrymme för frågor och kommentarer.

Representanter för Forskarutbildningskommitté

Serhiy Dekhtyar, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Daniel Ferreira Padilla, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Serhiy Dekhtyar Senior Forskare