Annan ISP seminarier med Joseph Baxendale, Xiao Cao, Sophie Perizonius och Mariam Shahata

2023-08-24 15:00 Add to iCal
Online Online seminar via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/62374148327)

Varmt välkommen till Joseph Baxendale, Xiao Cao, Sophie Perizonius och Mariam Shahatas ISP-seminarier torsdagen den 24 augusti 2023, kl. 15:00. Seminariet hålls digitalt via Zoom.

Via Zoom

Anslut till mötet via Zoom (länk)

Doktorander

Studenterna får 10 minuter vardera för att presentera sitt projekt, följt av utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt