Annan ISP seminarier med Erika Augustsson och Tobias Granwald

2021-10-21 10:00 - 11:00 Add to iCal
Online Online seminar via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/61257113216?pwd=cnBmVjJnNXJWZFMrWjVXME14K0Npdz09)

Varmt välkommen till Erika Augustssons och Tobias Granwalds ISP-seminarier torsdagen den 21 oktober kl. 10:00. Online via Zoom.

Anslut via Zoom

Använd denna Zoomlänk för att ansluta till mötet.

Doktorander

Erika Augustsson: "New Cohorts, new Ageing?"

Tobias Granwald: "Quantifying prior beliefs for affective decision making and their relation to symptoms of depression"

Studenterna får 10 minuter vardera för att presentera sitt projekt, följt av utrymme för frågor och kommentarer.

ISP (individuell studieplan)-seminariets fungerar som ett startseminarium och välkomnande av nya doktorander, där en presentation av forskningsprojektet görs utifrån doktorandens perspektiv med möjlighet till återkoppling. Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Neda Agahi Senior Forskare
+46852485810