Föreläsningar och seminarier ISP seminarie - George Awungafac

2023-02-22 13:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J7:10, Bioclinicum

Malaria, diabetes and metabolic syndrome: Investigating the double burden of diseases in Cameroon

Huvudhandledare:

Katja Wyss, PhD, Specialist Infectious diseases.
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för infektionssjukdomar.

Bihandledare:

Anna Färnert, Professor
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för infektionssjukdomar.

Helena Nordenstedt, Assoc Professor
Karolinska Institutet, Dep of Global Health.

Siméon Pierre Choukem, Professor
Dschang University.