Intern kurs och fortbildning Introduktion till KI RIMS

2023-11-16 12:30 - 13:00 Add to iCal
Online

Välkommen på en kort introduktion till KI:s nya system för forskningsinformation, KI RIMS. Vi kommer berätta vad KI RIMS är, hur det hänger ihop med bibliometrisystemet och visa vad du som forskare kan göra i systemet. På slutet kommer det finnas tid för frågor. 

Introduktionen är i första hand till för forskare på KI men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Observera att tillfället kommer att hållas på engelska. 

Kontakt