Föreläsningar och seminarier Internationellt gästseminarium: Professor Dr Bettina Mohr Pulvermüller

2021-04-29 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online Via Zoom

MIRAA-session: Intensive Language Action Therapy: Principles, scientific evidence, and clinical practice

Välkommen till internationellt gästseminarium (engelska) som är en del av MIRAA-sessions men är öppet för alla intresserade.

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/63359358799?pwd=aTFmKy9UN2lRdXlWbmRVUDYrU00wZz09

Presenteras av Docent Ellika Schalling

Professor Dr Bettina Mohr Pulvermüller
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charite Universitätsmedizin Berlin 

Abstract

Bettina Mohr Pulvermüller kommer att fokusera på den teoretiska grunden för ILAT/CIAT (Constraint Induced Aphasia Therapy) samt hur metoden används kliniskt (med videoinspelade exempel). ILAT/CIAT är en metod för intensiv rehabilitering vid afasi som utarbetades i början av 2000-talet och som utgår från principer som gynnar neuroplasticitet. Metoden har utvärderats och utvecklats vidare till ILAT (Intensive Language Aphasia Therapy) genom omfattande forskning. Fokus kommer även ligga på evidensbaserade kliniska RCT-studier och gruppens senaste forskningsdata.       

I en pågående klinisk forskningsstudie på Karolinska Institutet med fokus på multimodal intensiv rehabilitering av afasi och talapraxi (MIRAA) efter stroke håller vi återkommande workshops och föreläsningar med fokus på intensiv rehabilitering av afasi och talapraxi för logopeder som medverkar i studien. Vid detta tillfälle öppnar vi upp MIRAA Sessions för intresserade logopeder över landet.

 

Kontakt

Anna Peterson Administratör