Föreläsningar och seminarier Internationellt forum inom ramen för ARC:s seminarieserie: "Developing and Validating Digital Biomarkers for Dementia Prevention and Intervention"

2021-10-26 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online Onlineseminarium via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)

Välkommen till ett internationellt forum med Scott Hofer, Institute on Aging and Lifelong Health, University of Victoria, Kanada, tisdagen den 26 oktober 2021 mellan 10:00-12:00.

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk

Föreläsare

Professor Scott Hofer, Institute on Aging and Lifelong Health, University of Victoria, Kanada

Titel

"Developing and Validating Digital Biomarkers for Dementia Prevention and Intervention"

Kontakt

Serhiy Dekhtyar Senior forskare