Föreläsningar och seminarier Internationella sjuksköterske- och barnmorskedagen

2024-05-08 13:30 - 16:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6)

Välkommen till Internationella sjuksköterske- och barnmorskedagen, som firas med presentation av postrar och korta föredrag.

Program

13.30-14.00
Postervandring med fika

14.00-14.10
Introduktion – Karouk Said, VD Södersjukhuset, Anneli Lennberg, Chefsjuksköterska och Inger Kull, Professor Vårdvetenskap

14.10-15.00
Pass 1

  • Kan internet-KBT lindra stress, oror och ångest hos hjärtpatienter - Patrik Lyngå och Runa Sandelin, Kardiologen
  • Minska fallskador genom AI – Andreas Svensson, Södertälje sjukhus
  • Kunskap och attityder till amning hos blivande föräldrar. En satsning för att öka amningsprevalensen – Joanna Tingström, VO KK
  • Omvårdnadsronder Guldspåret – Leyla Ludena, VO Akut
  • Distanssjuksköterska – Karin Bokedal, VO Ortopedi

15.10-16.00
Pass 2

  • Patientnära rapportering, filmer – Lotte Ekman, med flera, VO Kirurgi
  • Våldets paradox inom intensivvården  – Fredric Sjöberg, VO PVI
  • Patientsäkerhet under transport av svårt sjuka covid-19 patienter – Karin Berggren, VO PVI