Föreläsningar och seminarier Internationella Alzheimerdagen

2020-09-21 9:00 - 11:15 Add to iCal
Campus Flemingsberg Birkeaulan 1, F52 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller via Zoom

Välkommen till Alzheimerdagen 2020!
En temadag om Alzheimer och andra demenssjukdomar - för alla medarbetare och forskare.

Program

09:30  Dorota Religa - RADAR-AD Alzheimer diagnostikdigitalt

09:45 Vesna Jelic - Alzheimersymtomatologi

10:00 Anna Matton - Går det att förebygga demenssjukdomar? 

10:15 Bensträcka

10.20 Maria Eriksdotter - Så bidrar Svenska Demensregistret, SveDem, till att förbättra demensvården

10:35 Maria Ankarcrona - Experimentell forskning om mekanismerna bakom Alzheimerssjukdom

10.50 Eric Westman - MRI som hjälp vid diagnostik

 

 OBS: Högst 30 deltagare i lokal p g a pandemin inklföreläsare, obegränsat antal deltagare via zoom! 

 zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61926007009 

One tap mobile +46850539728,61926007009# 

Program Alzheimerdagen 2020

Kontakt

Dorota Religa Professor/överläkare