Annan Institutionsråd - mötet hålls online och är öppet för alla vid MMK

2022-05-20 14:00 - 15:30 Add to iCal
Online via Zoom

MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.

Mötet kommer att hållas online, via Zoom

MMK:s Institutionsråd

Kontakt

Chatrin Lindahl Administratör