Annan Institutionsråd - mötet hålls online och är öppet för alla vid MMK

2021-10-12 14:00 - 16:00 Add to iCal
Online Online via Zoom

MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.

Mötet kommer att hållas online, via Zoom

MMK:s Institutionsråd

Zoom-länk (inloggning med KI-ID krävs)

Join Zoom Meeting

https://ki-se.zoom.us/j/66356661825?pwd=RktBZWx1bm1WczFrWHA0Rzk1dU96QT09

 

Kontakt

Chatrin Lindahl Administratör