Annan Institutionsråd - mötet hålls online och är öppet för alla vid MMK

2021-02-18 14:00 - 16:00 Add to iCal
Annan Online via Zoom

MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.

Mötet kommer att hållas online, via Zoom.

MMK:s Institutionsråd

Join Zoom-meeting (inloggning i Zoom via KI krävs)

https://ki-se.zoom.us/j/64335055644?pwd=ZDZPZ1NoZWdTOGhkNVU5QSt0Y2pYdz09

 

 

Kontakt

Chatrin Lindahl Administratör