Annan Institutionsråd - mötet hålls online och är öppet för alla vid MMK

2021-05-20 14:00 - 16:00 Add to iCal
Annan Online via Zoom

MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.

Mötet kommer att hållas online, via Zoom

MMK:s Institutionsråd

Kontakt

Chatrin Lindahl Administratör