Annan Institutionsråd MMK

2020-02-25 14:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Konferensrum Erling Persson L1:03

MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning så är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna på plats.

 

Mötet behandlar aktuella frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. 

MMK:s institutionsråd