Annan Institutionsråd KI SÖS

2022-05-12 16:00 - 17:00 Add to iCal
Online Teams

Varmt välkommen till Institutionsrådet på KI SÖS.

Institutionsrådet är ett öppet möte för alla som har koppling till institutionen.

Agenda

  1. Information från ledningen
  2. Klinisk forskning – återkoppling från strategisk ledningsgrupps möte
  3. Resultat medarbetarundersökningen
  4. Arbetsmiljö
  5. Övriga frågor

Microsoft Teams-möte

Klicka här för att ansluta till mötet