Föreläsningar och seminarier INSTÄLLT: Sjöbergpriset 2020 - Prisföreläsningar på KI

2020-03-30 15:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum, Solnavägen 9

Sjöbergpriset 2020 tilldelades Michael N. Hall, University of Basel, Schweiz och David M. Sabatini, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och medlem Whitehead Institute, Cambridge, USA: ”för upptäckten av mTOR och dess roll i kontrollen av cellers ämnesomsättning och tillväxt”.

2020 och 2021 års pris delas ut på Högtidssammankomsten 31 mars 2021. Sjöbergföreläsningar 2021 kommer ges av både 2020 och 2021 års pristagare.

Prisföreläsningarna organiseras av Karolinska Institutet och Kungl. Vetenskapsakademien med stöd från Sjöbergstiftelsen.