Föreläsningar och seminarier Inställt: LIME talks: Studentarbeten – vad får man göra och vilka krav ställs?

2023-09-20 Add to iCal

Detta är inställt. Vi återkommer med ett nytt datum. Etikenheten på LIME i samarbete med LIME talks anordnar ett webbinarium om studentarbeten, där KI:s jurister Helena Scarabin och Mats Gustavsson reder ut vad som gäller utifrån etikprövningslagen och GDPR.

Får man använda känsliga personuppgifter i studentarbeten? Vem ska i så fall bedöma vad som är rimligt och inte? Får studentarbeten på känsliga personuppgifter leda till forskning – och vilka krav ställs i så fall? Får känsliga personuppgifter som insamlats i ett studentarbete användas för forskning om det inte fanns ett etikgodkännande redan från början? Detta är några av de frågor som tas upp i webbinariet. Tid kommer också att finnas för frågor från åhörarna.

Litet praktisk information: Webbinariet och frågor från åhörarna kommer att spelas in och göras tillgängligt i efterhand. Alla frågor från åhörarna ställs skriftligt och läses upp utan namn.

Värd och moderator: Gert Helgesson, etikprofessor vid Karolinska Institutet.

Tid: 15.30 - 17.00

Kontakt