Föreläsningar och seminarier INSTÄLLT! Den nya biobankslagen - Vad betyder det för dig som forskare?

2023-06-07 13:00 - 14:00 Add to iCal
Online
Mark Divers och Sanela Kjellqvist på KI Biobank.
Mark Divers och Sanela Kjellqvist på KI Biobank. Foto: Ulf Sirborn

En ny svensk biobankslag träder i kraft 1 juli. Den förväntas göra det enklare för forskare att använda biobanker. Denna presentation kommer fokusera på biobankning i dess tre dimensioner: IT, provhantering och förvaring samt regulatoriska aspekter. Dessa kommer att presenteras i ljuset av nuvarande lagstiftning och de ändringar som den nya biobankslagen kommer att medföra för medicinsk forskning.

Implementeringen av den nya biobankslagen tar längre tid än väntat. Vi väljer därför att skjuta på webinariet till sep-okt. Vi återkommer med nytt datum efter sommaren.