Föreläsningar och seminarier Inspiration och praktiska tips för att integrera hållbar utveckling i utbildning – workshop

2022-11-29 15:15 Add to iCal
Campus Solna Nils Ringertz, Biomedicum

Alla studenter vid KI ska få möjlighet att lära sig om hållbar utveckling och om framtidsutmaningar så som hälsoeffekter av klimatförändringar. De ska vilja och kunna ta ansvar för att skapa en hållbar framtid. Men hur gör vi det? Välkommen till en workshop med inspiration, exempel och tips!

Workshopen leds av Hanna Karlsson och Sara Widén som har stor erfarenhet av att integrera hållbar utveckling i utbildning.

Workshopen avslutas 17.00 och därefter inbjuds alla till ett mingel!

Anmälan till workshop och mingel senast fredag 25/11.

Kontakt

Hanna Karlsson Senior Forskare