Konferenser och symposier Inner Development Goals Summit 2022

2022-04-29 9:00 - 17:00 Add to iCal
Online

Hur kan vi bidra till hållbar utveckling? Vilka inre förmågor behövs? Den 29 april har du som medarbetare eller student på Karolinska Institutet möjlighet att kostnadsfritt delta digitalt på konferensen. Lyssna till världsledande forskare om hur vi kan komma förbi hindren för mänsklig utveckling både på individuell och på kollektiv nivå.

President Ole Petter Ottersen IDG speech

Var hålls konferensen?

Konferensen är ett hybridevenemang och hålls fysiskt på plats i Stockholms konserthus med flera parallella digitala sändningar Som digital deltagare kan du växla mellan olika spår och välja att följa både det som sker på scenen i konserthuset och/eller delta i de olika digitala sändningarna.

KI-spåret

Karolinska Institutet bidrar med egna föreläsare och externa gäster. Vi sänder från vår egen studio på Campus Solna. Prorektor Anders Gustafsson inleder sändningen från Karolinska Institutets studio och Carl Johan Sundberg, prefekt vid Institutionen för lärande informatik, management och etik, LIME, modererar förmiddagens samtal.

Spåret som arrangeras av Karolinska Institutet bjuder in dig att utforska både teoretiska och praktiska aspekter på varför vi alla bör lägga större vikt vid inre utveckling i vår ambition att skapa hållbarhet och göra skillnad när vi möter de komplexa utmaningarna i den yttre världen. KI:s forskare, utbildare och praktiker kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter, planerade aktiviteter och hinder som de stöter på. Tillsammans med våra framstående gäster kommer vi att ge er tankeställare från aktuella forskningsresultat och personliga reflektioner som kan bidra till att stärka "varför" och "hur". Vi hoppas att detta spår kommer att ge inspiration till ytterligare reflektion och upprätthålla en livlig diskussion under den kommande tiden.

Länk till Zoom webbinarium

Vem kan delta?  

Konferensen är öppen för allmänheten. Karolinska Institutets medarbetare, doktorander och studenter har tillgång till koder som möjliggör kostnadsfritt digitalt deltagande. Deltagande som sker på ordinarie arbetstid eller studietid stäms av med närmaste chef/handledare. 

Språk 

Konferensens språk är engelska.

 

Så anmäler du dig 

Studenter och medarbetare på KI får en anmälningskod via nyhetsbreven "Studentnytt" och "KI-nytt" (utskick nr 3). Denna kod kan du sedan använda dig av för att anmäla dig till konferensen. OBS! Använd webbläsaren Chrome.

  • Gå in på eventsidan (länken nedan) och scrolla ner till "Tickets
  • Fyll i koden längst ner rutan som kommer upp - i fältet "Promo code
  • Klicka på "Activate promo code
  • Nu kommer nya biljettalternativ synas som heter "Digital Ticket - KI student" respektive "Digital Ticket - KI staff"

Om du inte fått tillgång till koderna, mejla anna.christiansen@ki.se eller maria.deckeman@ki.se

 

KI track: "KI and external guests"

Om Inner Development Goals

Startpunkten för initiativet Inner Development Goals var övertygelsen om att det finns en blind fläck i vår strävan att skapa ett hållbart globalt samhälle. Inner Development Goals (IDG) är ett icke vinstdrivande ”open source” och samskapat initiativ mellan 25+ organisationer. IDG-initiativet är i grunden ett kommunikationsprojekt med ett första utkast till ramverk, som avser göra forskningen kring livslångt lärande och betydelsen av personlig utveckling mer tillgängligt och greppbart för beslutsfattare och en bredare allmänhet. Karolinska Institutet är ett av flera lärosäten som är engagerade i initiativet. Förutom engagemanget i konferensen 29 april förbereder KI ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att följa upp och ytterligare beforska de inre kvaliteter och förmågor som beskrivs i IDG-ramverket. Utvecklingsprojektet har fokus på hållbart arbetsliv och är finansierat med partsgemensamma medel.