Annan Informationsmöte — inrättande av sammanhållet utbildningskansli vid NVS

2020-08-25 13:00 - 14:00 Add to iCal
Annan Zoom

Informationsmöte och frågestund med anledning av inrättande av ett sammanhållet utbildningskansli vid NVS.

Alla berörda och även andra intresserade medarbetare är välkomna att delta. Använd nedanstående Zoomlänk:

https://ki-se.zoom.us/j/62182020162