Internt möte Informationsmöte den 29 april, Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB) vid Campus Flemingsberg

2021-04-29 12:15 - 12:55 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen på ett informationsmöte om det nya Centret för bioinformatik och biostatistik (CBB) vid KI, på Campus Flemingsberg. Vi kommer att presentera varför CBB bildats, vad det är och vad som är avsikten med centret, samt informera om våra inledande aktiviteter och infrastruktur.

Vi välkomnar frågor i förväg som då kan skickas till: cbb@ki.se.

Anslut till mötet på Zoom:
https://ki-se.zoom.us/j/67124032304?pwd=cEVaZnJBTUFNTC9mdVhMbVNMZ3pnUT09  

Agenda: 

  1. Välkoma och introduktion
  2. Bakgrund till varför CBB behövs
  3. Nuvarande planering för CBBs serviceutbud
  4. Svar på frågor som inkommit före mötet (vänligen skicka dessa till: cbb@ki.se)

Kontakt

Carsten Daub Senior forskare