Annan Information om nya föreskrifter och anvisningar för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2020-08-27 14:00 - 15:00 Add to iCal
Zoom-meeting

Informationsmöte om nya ”Föreskrifter och anvisningar om examination på grundnivå och avancerad nivå” som träder i kraft 31 augusti 2020, och ersätter ”Riktlinjer vid examination” och ”Regler och anvisningar för examination”.

Mötet är på Zoom och det finns möjlighet att ställa frågor.

Länk: https://ki-se.zoom.us/j/69020437278

 

Välkommen!

Kontakt