Intern kurs och fortbildning Information för medarbetare som är med i Saco-S angående lönerevisionen

2019-09-04 9:30 - 11:30 Add to iCal
Campus Solna Atrium

Denna inbjudan vänder sig till dig som är medlem i ett förbund inom Saco-S, d.v.s. till dig som kommer att ha samtal med din chef angående lön i årets lönerevision (medarbetarsamtal 2). Dock ej doktorander.

Arbetsgivaren vill tillsammans med Saco-S bjuda in till en genomgång av bl.a:  

•    Vad är Medarbetarsamtal 2?
•    Vad behöver jag veta?
•    Hur förbereder jag mig som medarbetare?
•    Hur genomförs samtalet?