Föreläsningar och seminarier Infomöte om CIMED:s utlysning för projektbidrag 2021-2023

2020-02-17 16:15 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels Allé 8, rum 4J

Välkommen på informationsmöte om CIMED:s utlysning för projektbidrag 2021-2023.

Vi går igenom ansökningsblanketten och bedömningsprocessen följt av en frågestund. Mötet hålls på engelska.

Läs mer om utlysningen på Region Stockholms ansökningswebb eller på CIMED:s hemsida

Kontakt

Amanda Klein Forskningssamordnare