Föreläsningar och seminarier Inbjudan till öppen föreläsning om den svenska amalgamdebatten

2024-04-23 17:00 Add to iCal
Annan CCK (Cancer Centrum Karolinska), Visionsgatan 56 på gamla Karolinskas område. Gå förbi Radiumhemmet
en röntgenbild på tänder
Foto: Pixabay

Kunskap, kontrovers och kvickilver.
Jonatan Samuelsson, fil. dr. från Umeå universitet besöker KI i Solna för att berätta om sin avhandling om den svenska debatten om amalgamförgiftning i det sena 1900-talets Sverige.

Anmäl dig till föreläsningen

Anmälan om deltagande till ann.gustavsson@ki.se, eller 070-357 74 74.