Annan Inbjudan till digital forskarnätverksträff

2020-11-25 13:00 - 15:30 Add to iCal
ZOOM (en länk skickas till registrerad e-postadress ett par dagar innan träffen)

Välkommen på webinarium för att motverka genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin.

Syftet med träffen är att presentera och diskutera pågående forskning i Sverige och internationellt, som ett led i utvecklingen av området. Träffen sker inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet som initierats av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Målgruppen är forskare aktiva inom programmets områden.

PROGRAM

 • Sextortion: Att tolka sexuella trakasserier med en korruptionslins. Om quid pro quo, samtycke och  ’medskyldighet’.
  Silje Lundgren, fil. dr & Åsa Eldén, fil. dr sociologi, Linköpings universitet
   
 • UniSAFE: Gender-based Violence and Institutional Responses: Building a Knowledge-base and  Operational Tools to make Universities and Research Organisations Safe.
  Sofia Strid, docent genusvetenskap, Örebro universitet
   
 • Gender-based harassment in Swedish workplaces. Exposure, risks and associations with mental health.
  Katrina Blindow, doktorand, Karolinska Institutet
   
 • ”Plötsligt kom där en hand”. Om sexuella trakasserier bland studenter och doktorander inom  akademin.
  My Lilja, fil. dr kriminologi  & Lotta Löfgren-Mårtenson, professor i hälsa och samhälle, Malmö universitet
   

Anmälan
Frågor: cristina.liljeroth@mau.se

För mer information om forsknings- och samverkansprogrammet

Kontakt

Ulrika Helldén Samordnare