Föreläsningar och seminarier Inbjudan till dialogmöte ALF-utvärderingen

2022-02-11 12:15 - 13:00 Add to iCal
Online Zoom, https://ki-se.zoom.us/j/63562747842?pwd=c1RPTTNyZUFzRDM4YVNNbFNiTmRQQT09

Välkommen till dialogmöte om den kliniska forskningens förutsättningar i Stockholm

Under 2022 kommer två stora utvärderingar av den kliniska forskningen genomföras. Dels utvärderar Vetenskapsrådet den kliniska forskningen (ALF-utvärderingen), dels utvärderar Socialstyrelsen universitetssjukvården (USV-utvärderingen). En viktig del av utvärderingen är den enkät som skickas till alla kliniska forskare och kliniska doktorander.

Med anledning av utvärderingen bjuder nu prorektor Anders Gustafsson, Karolinska Institutet och forsknings- och innovationsdirektör Clara Hellner, Region Stockholm, in till ett regionalt dialogmöte för att diskutera den kliniska forskningens förutsättningar.

Dialogmötet simultantolkas till engelska.  Det kommer finnas möjlighet att ta del av mötet i efterhand: ALF- och USV-utvärderingar 2022 | Karolinska Institutet (ki.se)

Har du frågor om dialogmötet? Kontakta: utvardering-alfusv@ki.se