Annan Inbjudan att nominera till 2023 års utmärkelse för främjande av kultur och vetenskap vid KI (Dnr 2-1919/2023)

2023-05-31 23:59 Add to iCal

KI strävar efter att integrera vetenskap med kultur för att berika verksamheten och stärka KIs betydelse för samhällsutvecklingen (se KI-visionen Strategi 2030). KI har ett ansvar att agera som drivkraft för spridning av och dialog kring kunskap i samhället.

Samspel mellan vetenskap och kultur i olika former är mycket centralt för ett universitet. Kulturella, liksom interprofessionella och tvärdisciplinära aktiviteter för samman studenter och medarbetare, och bidrar till “vi-känsla” och breddade perspektiv. Medicinsk vetenskap liksom Läkekonst hänför sina rötter till såväl humaniora som naturvetenskap.

I denna anda uppmärksammar KIs Kulturråd, en eller flera personer vid KI, vars värdefulla insatser främjat mötet mellan kultur och vetenskap , såväl inom kultursfären vid KI  och/eller i dess samspel med samhället, och gäller både utbildning och forskning.

Utmärkelsen kan ges till en student, lärare, forskare eller annan person anställd vid eller anknuten till KI, eller till en alumni eller en organisation knuten till KI. Alla anställda, anknutna, studerande och alumni vid KI inbjuds att nominera kandidater med en kort motivering. Mottagaren utses av KIs Kulturråd. Därför kan ledamöter i Kulturrådet inte utses till mottagare. Tidigare mottagare: Jan Lindsten (2020), Carol Tishleman (2021), Fredrik Ullén (2022).

Utmärkelsen består av ett konstverk i original samt ett diplom. Detta årets  ”KI Kulturpris” delas ut av rektor i samband med KIs återkommande Kulturdag eller motsvarande högtidliga tillfälle.

Nomineringar skickas till Registrator (registrator@ki.se), ange diarienr  2-1919/2023. Nomineringen skall innehålla en kort motivering på högst en halv A4 sida och skall vara inkommen senast 31a maj.

 

Kontakt